1. A hétvégi házi feladat szabályai

Elvünk az, hogy a hétvégeket tanulóink a családjaikkal együtt aktív pihenéssel (sportolás, szórakozás), gondtalan együttléttel töltsék. Ezért – csak annyi házi feladatot kapnak mint amennyit egyik tanóráról a másikra szokásos adni.

2. Iskolai dolgozatok szabályai

 • Röpdolgozatok: kb. 15 perces

témái:

 • szó vagy fogalom magyarázat,
 • törvény, szabály ismertetése,
 • egy kisebb anyagrészből számonkérés,
 • idegen nyelvből – szavak mondatba helyezése, ragozása stb.,
 • képek, karikatúrák, plakátok felismerése, rövid értelmezése.

 

 • Témazáró dolgozatok : kb. 40-45 perc

témái:

 • egy-egy nagyobb tananyag egész összefüggő kifejtése, a tanult ismeretek alkalmazásának képessége, tesztek, forráselemzések – szövegértési képesség stb.,
 • A témazáró dolgozatok eredményeiről 10 munkanapon belül informáljuk a tanulókat.
 • A témazáró dolgozatok megírásának időpontját 3-4 nappal előbb közöljük a tanulókkal.
 • Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem írhatnak diákjaink.