2024.07.10. Szerda 9:00-13:00

2024.07.24. Szerda 9:00-13:00

2024.08.07. Szerda 9:00-13:00

kozszolgallas.ksz.gov.hu

Kedves Szülők, Diákok!

A Tanulmányok alatti vizsgákra (javítóvizsgák, pótló osztályozóvizsgák) augusztus 20. utáni héten kerül sor. A honlapon augusztus 10-től lesz olvasható.

Jelentkezési határidő: 2024. június 30. (személyesen /online aszodijudit@gmail.com címre)

Jelentkezési lap javítóvizsgára

Jelentkezési lap osztályozóvizsgára

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

A kréta felületén 2024. június 19. és június 26. között lehet elvégezni az előzetes elektronikus  adatbeküldést (elektronikus beiratkozást), az alábbi tájékoztatóban foglaltak segítségével.

Felhasználói útmutató – Beiratkozás

Ezúton szeretnénk önöket/titeket tájékoztatni a kilencedik évfolyamra történő beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról:

 

Angol nyelvi szintfelmérő a csoportok beosztáshoz: 2024. június 3. hétfő, 14:00 – 15:00-ig – terembeosztást a portán kifüggesztve találják.

Akik általános iskolában német nyelvet tanultak, angol nyelvtudás ismeretében megírhatják a szintfelmérőt, ezért valamennyi felvett tanulót beosztjuk.

 

A felvett tanulók beiratkozása2024. június 28. (péntek) 8:00-12:00

A honlapunkon mellékletként szereplő nyomtatványokat pontosan kitöltve hozzák a beiratkozásra!

(A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben /így az iskola megválasztásában/ közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.)

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • általános iskolai bizonyítvány
 • TAJ kártya
 • Diákigazolvány igénylő lap (Okmányirodán intézendő – NEK adatlap)

 

Étkezés:

 • Az iskolai étkezés megrendeléséhez „menzakártya” regisztráció szükséges (https://hegyvidek.e-menza.hu), a regisztrációs kódot augusztus folyamán emailben juttatjuk el.

 

Beiratkozás napján kérjük, a következő beosztás szerint érkezzenek:

 

9.a osztály (0001)

8:00-9:20                   Névsor A – G

9:20-10:40                Névsor GY – N

10.40-12.00              Névsor NY –

 

9.b osztály (0003,0004)

8:00-9:20                   Névsor A – GY

9:20-10:40                 Névsor J – N

10.40-12.00              Névsor O –

 

9.ny osztály (0002)

8:00-9:20                   Névsor A – F

9:20-10:40                Névsor G – K

10.40-12.00                          Névsor M –

 

 

Nem vagy egyedül!  Keress bátran segítséget, ha úgy érzed, hogy szükséged van rá!  További információ a plakáton.

Tankerület Kiváló Pedagógusa: Ferenczi Emese

Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Bartha Zoltánné

 

Tankerület Kiváló Diákjai:

Bartos Boróka 7.a

Kalmár Nóra 7.a

Csefkó Balázs 10.c

Kónya Kristóf 10.c

Pintér Domonkos 11.b

Albert Adél 12.a

Layous Norbert 12.a

Sinha Devkumar Gergely 12.a

Kedves Szülők és Diákok!

A tanulmányok alatti vizsgák május 30-június 6. között lesznek.

Május 17. az osztályozóvizsgákra, különbözeti vizsgákra való jelentkezés határideje.

Azok a tanulók osztályozóvizsgáznak, akik egyéni munkarend szerint tanulnak, akiknek nem lesz meg a 3 osztályzata a tantárgyakból és azok, akik az őszi előrehozott érettségire készülnek!

Különbözeti vizsgát tesznek azok a 11. évfolyamos tanulók, akik (páran) fakultációt váltanak.

Az újonnan felvett fakultáció 11. évfolyamos anyagából kell írásbeli, szóbeli vizsgát tenni.

A jelentkezési lap mellett benyújtanak egy kérvényt is a változtatás okát kifejtve.

Tanulmányok alatti vizsga beosztás

Pályázati felhívás iskolai BÜFÉ üzemeltetésére

Tanulmányok alatti vizsgák törvényi háttér

Tanulmányok alatti vizsgák beosztás

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi fogadóórákat

online tartjuk április 15., április 16. és április 18. 17.00- 19.00 között,

valamint személyesen, a portán kiírt termekben április 17. 17.00-19.00 között.

A beosztásban látható a tanárok fogadóórájának pontos dátuma.

Valamint

A fogadóórára előzetes regisztráció (email cím, név, anyja neve, gyermek osztálya, tanár, időpont) szükséges, amely a fogadóóra napján 9 óráig tehető meg.

 • Miután időpontot választanak, kérem, hogy várjanak pár másodpercet, hogy a program le tudja kérni az adatokat és ne legyen ütközés
 • Április 17. szerdána tanárok személyesen fogadnak az iskolában. Ezt a tanár neve melletti (SZ) betű jelzi

Regisztrációs link

 

 

Az online fogadóórát a MEET felületen tartjuk. A beszélgetésre tanáronként 10 perc áll rendelkezésre. Amennyiben önök bejelentkeztek valamelyik pedagógushoz fogadóórára, kapni fognak egy e-mailt a jelentkezésnél megadott címre, melyben egy link lesz található. Kérjük, az önök által megjelölt időpontban kezdeményezzék a linken keresztül a kapcsolat létrehozását és várjanak. Az érintett tanár fogja ezután az engedély megadásával elindítani a beszélgetést.

Figyelem, minden pedagógus, – akihez bejelentkeztek a regisztrációs felületen – külön e-mailben, külön linket küld. Önök most nem teremről teremre, hanem e-mailről e-mail-re vándorolnak.

Bízunk benne, hogy az online fogadó gördülékenyen zajlik majd,s nem kell sokat várakozzanak az egyes beszélgetések megkezdése előtt!

 

Aszódi Judit

Főigazgató-helyettes

Sok-sok szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat április 11-én 14:00 és 15:30 között megrendezésre kerülő tavaszi kézműves kavalkádunkra!

Kedves Szülők és Diákok!

 

Április 22-26. között Tanulmányok alatti vizsgát tartunk a végzős egyéni munkarend szerint tanuló, a hiányzás miatt kevés osztályzattal rendelkező, illetve kizárólag a május-júniusi előrehozott érettségizőknek. (Az okt-nov.-ben tervezett érettségihez az osztályozóvizsgákat május 31-június 5. között szervezzük.).

Jelentkezés határideje: április 10.

A beosztás a honlapon olvasható majd!

 

Mellékelem a jelentkezési lapot, amit pontosan kitöltve és tanári aláírással kérek.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára

2024/2025-ös tanévre

 

Beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2024. április 19. (péntek) 8:00-19:00 óra között

 

Kitöltendő nyomtatványok, nyilatkozatok:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

 1. március 27. (szerda) 0:00 – 2024. április 19. (péntek) 18:00

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk az alábbi felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

 

Kréta elektronikus ügyintézés tájékoztatója az alábbi linken található.

Beiratkozás az általános iskolába

 

A beiratkozás napján a szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, és bemutatni a szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát!

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

 

Kitöltendő formanyomtatvány:

Jelentkezési adatlap (xlsx)

Jelentkezési adatlap (PDF)

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági igazolvány, (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. §(4))
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. §(4))
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. (CXC. törvény 45. § (4) b)-c))

 

Etika/Hit- és erkölcstanoktatás:

Iskolánkban az alábbi egyházak szervezésében tartunk hit- és erkölcstan órákat:

 • Magyar Katolikus Egyház
 • Magyarországi Református Egyház
 • Magyarországi Evangélikus Egyház

Étkezés:

 • Az iskolai étkezés megrendeléséhez „menzakártya” regisztráció szükséges.
 • Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez

 

Diákigazolvány igényléséhez:

Kérünk minden tanulót és szülőt/törvényes képviselőt, hogy menjenek el bármelyik Okmányirodába, ahol fotót készítenek a gyermekről és kiállítanak egy adatlapot (NEK lap). Ezt az adatlapot kérjük beiratkozáskor leadni.

Már csak 9 nap és újra lehet jönni alsós nyílt napra az Aranyba!

Sok szeretettel várjuk leendő elsőseink szüleit (és akár a gyermeket is) március 20-án, második nyílt napunkon.

Érkezés: 7:50 és 8:10 között

8:15-8:30-ig: köszöntő, tanító nénik bemutatkozása

8:40-9:00-ig: tanítók első bemutató órája

9:10-9:30-ig: tanítók második bemutató órája

9:40-9:55-ig: angol bemutató

10:10-10:25-ig: néptánc bemutató

10:30-11:00-ig: kötetlen beszélgetés a tanítókkal és az intézmény vezetőivel

Nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálati idén február 6-án, immár 21. alkalommal szervezte meg a Biztonságos Internet Napot (SID). A Biztonságos Internet Nap célja, hogy csaknem 200 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az

internet szükségességére, előnyeire és veszélyeire. Ez a nap lehetőséget teremt arra is, hogy a gyerekeket olyan hasznos tartalmak létrehozására buzdítsa, amelyeket később a családban, iskolában, majd a munkájuk során is tudnak használni. A hazai program felelőse a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által üzemeltetett magyar Safer Internet Center.

A rendezvénynek a Magyar Telekom Székház adott otthont, ahol a gyerekek izgalmas programokban vehettek részt, a rendezők interaktív játékokkal készültek az online biztonság témakörében. A szülők, pedagógusok ezzel párhuzamosan érdekfeszítő előadásokat hallgathattak több előadótól a következő témakörökben is:

 • A gyermekvédelem aktuális kérdései a médiaszabályozásban
 • Digitális nevelés, biztonságos online világ gyermekeink számára
 • Kattintások közötti kihívások, szülői stratégiák a digitális korban.

A rendezvényen az 5./A osztály 8 tanulója vett részt, akik nagyon sok élménnyel és hasznos információkkal tértek vissza az eseményről. Kísérőtanárok: Staut Katalin, Aszódi Judit

Már csak 19 nap és lehet jönni alsós nyílt napra az Aranyba!

Sok szeretettel várjuk leendő elsőseink szüleit (és akár a gyermeket is) február 21-én, első nyílt napunkon.

Érkezés: 7:50 és 8:10 között

8:15-8:30-ig: köszöntő, tanító nénik bemutatkozása

8:40-9:00-ig: első bemutatóórák (magyar ill. matematika)

9:10-9:30-ig: második bemutatóórák (magyar ill. matematika)

9:40-9:55-ig: angol bemutató

10:10-10:25-ig: néptánc bemutató

10:30-11:00-ig: kötetlen beszélgetés a tanítókkal és az intézményvezetővel.

Nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Kedves Szülők és Diákok!

Január 15-18. között szervezzük meg a Tanulmányok alatti vizsgákat. A diákok megtalálják a követelményrendszert a honlapon!

(Dokumentumok/Pedagógiai program/5.sz.melléklet)

Itt megtekinthető a beosztás!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRTÉKELŐLAPOK ÁTVÉTELÉRŐL

 

Minden vizsgázót szeretettel várunk, aki 2023. november 30-ig elektronikusan, vagy papíralapon leadta jelentkezését az iskolánkban szervezett központi írásbeli felvételi vizsgára. Egyéni vizsgabehívót nem küldünk.

Kedves Szülők és Diákok!

A januári osztályozóvizsgák jan. 15-19-ig lesznek. (A beosztás fent lesz a honlapon dec.21-től.)

Jelentkezési határidő: december 13.

Pontosan kitöltve, szaktanár által aláírva kérem leadni a titkárságon, az osztályfőnöknek vagy online elküldeni az iskola címére!

JELENTKEZÉSI LAP OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁRA

Kedves 11-12. évfolyamos Diákok!

 

Tudjuk, hogy a jó döntés két pilléren alapul: „VÁGYAK & VALÓSÁG.”

 1. november 27-én 9.00-12.00 között Pályaorientációs napot tartunk.

Az a célunk, hogy felkészítsünk Benneteket a tudatos életpálya-választásra, s felkínálunk nektek 3 szakmai tájékoztatót (előadást) az iskolában, illetve ezzel egy időben ellátogathattok külső helyszínekre (egyetemek, különféle intézmények, irodák, cégek stb), ahol közvetlenül ismerkedhettek meg azzal a hivatással, amit szeretnétek a jövőben.

Biztosan választ kaptok az alábbi kérdésekre a programok során:

 • hogy néz ki a valóságban az a munka, amit elképzeltem?
 • lehet-e állást találni a választott szakmában?
 • mennyit kell dolgozni, milyen az időbeosztás, mennyit lehet reálisan keresni?
 • milyen végzettséget, tudást fogunk kapni?
 • mit tartalmaz pontosan az a képzés, amit kinéztem magamnak?
 • ha váltani szeretnék egyszer, tudom-e más területen is használni ezt a tudást?
 • hol szeretnék élni? Mennyi szabadidőm lesz? Hogy fogok tudni fenntartani egy családot?

Ha nem kaptok választ valamelyikre, ne habozzatok megkérdezni! Egy interaktív foglalkozás mindennél többet ér!

1.)

Először 1-1 külső programra lehet regisztrálni. A fakultációnak megfelelően minél többen jelentkezzetek az egyetemekre, munkahelyekre, ahol szeretettel, nagy izgalommal várnak Benneteket a megadott időben!

Kérem, hogy lehetőleg minden helyre jelentkezzetek! Annyi diák jelentkezhet, ahány főt várnak!

A címet, az időpontot, valamint annak a személynek a nevét, aki vár Titeket rögtön mentsétek el!

2.)

A link tartalmazza az iskolai előadásokat is! Kötelező 3 előadáson részt venni, ha nem mentek külső programra. Az előadások 9.00-kor, 10.00-kor és 11.00-kor kezdődnek, kb 35 percesek, utána kérdezzetek az előadóktól bátran, akár a fent leírt kérdések közül! 10 perc marad egy kis szünetre, s teremcserére. A termeket később tudjátok meg, a jelentkezés után fogom kijelölni.

Pályaorientációs nap -Külső szakmai program

Pályaorientációs nap -Előadások

A Regisztrációs linket a leírások alapján töltsétek ki! A leírásokban részletezem a fogadó személyek, előadók pontos hivatását, s a cégről stb. való részletes összefoglalót.

Jelentkezési határidő 2023. november 15.

Biztos hasznos információkat hallotok! Sok sikert!

Aszódi Judit intézményvezető-helyettes

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az őszi fogadóórákat

online tartjuk november 13., november 14. és november 16. 17.00- 19.00 között,

valamint személyesen, a portán kiírt termekben november 15. 17.00-19.00 között.

A beosztásban látható a tanárok fogadóórájának pontos dátuma.

Valamint

A fogadóórára előzetes regisztráció (email cím, név, anyja neve, gyermek osztálya, tanár, időpont) szükséges, amely a fogadóóra napján 9 óráig tehető meg.

 • Miután időpontot választanak, kérem, hogy várjanak pár másodpercet, hogy a program le tudja kérni az adatokat és ne legyen ütközés
 •    November 15. szerdán a tanárok személyesen fogadnak az iskolában.

Regisztrációs link

Az online fogadóórát a MEET felületen tartjuk. A beszélgetésre tanáronként 10 perc áll rendelkezésre. Amennyiben önök bejelentkeztek valamelyik pedagógushoz fogadóórára, kapni fognak egy e-mailt a jelentkezésnél megadott címre, melyben egy link lesz található. Kérjük, az önök által megjelölt időpontban kezdeményezzék a linken keresztül a kapcsolat létrehozását és várjanak. Az érintett tanár fogja ezután az engedély megadásával elindítani a beszélgetést.

Figyelem, minden pedagógus, – akihez bejelentkeztek a regisztrációs felületen – külön e-mailben, külön linket küld. Önök most nem teremről teremre, hanem e-mailről e-mail-re vándorolnak.

Bízunk benne, hogy az online fogadó gördülékenyen zajlik majd, s nem kell sokat várakozzanak az egyes beszélgetések megkezdése előtt!

2023. október 23-án Kerületi kitüntetésben részesült:

Aszódi Judit Mária Eötvös József-gyűrű elismerést, Sirák Richárd Hegyvidék Ifjú Pedagógusa Díj elismerést, Bugán László a Segítő Kéz díjat kapta meg munkája elismeréséül.

Gratulálunk!

 

Matematika-fizika szakos tanárt keresünk. A jelentkezéseket az aranyj12ker@gmail.com e-mail címen várjuk.

Link

Az általános iskolai beiskolázással kapcsolatos információk jelen hivatkozásra kattintva érhetők el.