Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány

21_b

A kuratórium elnöke: Vitárius Balázs

Adószám: 18267189-1-43

Az Alapítványt 2009-ben alapította a volt Aranyos diákokból álló Óarany Egyesület. Célunk az iskola tanulmányi, kulturális életének serkentése, előremutató, fejlesztő beruházások támogatása, rászoruló tanulók segítése. 2010 óta minden évben Jótékonysági Arany Estet rendeztünk, melyen iskolánk híres művésszé vált volt növendékei és a jelenlegi tehetségek együtt léptek fel. Az innen származó bevételt az iskola beléptető-rendszerének kialakítására, a normatív tankönyvtámogatás kiegészítésére, számítógéppark fejlesztésre, és az Arany terem felújítására fordítottuk.

 

Az UniCredit Bank segítségével 5. éve támogatjuk a John Gold Cup 12 órás labdarúgó tornát.
Segítjük a rászoruló diákok sportolását, erdei iskolában, osztálykiránduláson történő részt vételét.
A Notre Dame de Sion rend támogatásával emléktáblát állítottunk az iskolaalapítóknak.

Köszönjük felajánlását, ígérjük, megbecsüljük!

Támogassa Ön is saját gyermekét!

Számlaszám:
12011265- 01173538 – 00100001


 

Sashegyi Arany Iskolaalapítvány

20_b

A kuratórium elnöke: Novák János

Adószám: 19657033-1-43

Az alapítvány anyagi lehetőségeit elsősorban az SZJA-k 1%-ából befolyt összeg határozza meg, amelyből jelenleg évről-évre finanszírozza az iskolai néptánc oktatását. Emellett támogatja még a hagyományos adventi koszorúkészítést, valamint a 11. évfolyamosok erdélyi kirándulásának témájában benyújtott pályamunkák jutalmazását.

Kérjük, olvassa el alapítványunk múltjáról szóló gondolatokat!

SASHEGYI ARANY ISKOLAALAPTVÁNY

 

Az Alapítványt 23 éve, 1990-ben a szülők összefogásaként alakult abból a célból, hogy

hozzájáruljon gyermekeik neveléséhez, oktatásához, a tanórán kívüli hasznos időtöltéshez, az iskola önálló arculatának kialakításához.

Célkitűzése és tevékenysége sokrétű, amelyet az iskolával együttműködve valósít meg.
A mai materiális világban azonban nem elég a jó gondolat. Pénzre is szükség van.

Ezért kérjük, hogy

adójuk 1%-ával támogassák a Sashegyi Arany Iskolaalapítványt,

Adószám: 19657033-1-43

Tudjuk, hogy az adóbevallás határideje még nem esedékes. Amennyiben küldhetünk egy emlékeztetőt a leadás határideje előtt kérjük, küldjön egy e-mailt a szuloi@chello.hu e-mail címre.

A 23 év megvalósított programjainak összefoglalója az iskola honlapján is megtalálható.

Mindig is a célkitűzéseink voltak:

– Többek között: kulturális, sport, szabadidős, tanórán kívüli programok, szakkörök, tanulói pályázatok, diákönkormányzat támogatása, nyelvoktatás, a számítástechnika oktatás, hagyományéltetés programjainak, határon túli kapcsolatoknak kiemelt támogatása.
–   Az iskolának oktatási célokat szolgáló eszközök vásárlása, fejlesztések, beruházások támogatása.

A felsorolt feladatok megvalósítása nem az Alapítvány érdeme, hanem a szülőké, a pedagógusoké, a diákoké, akik szeretettel vettek részt a megvalósításban, vagy anyagilag támogatták azt.

1997 óta az Iskola és a Sashegyi Arany Iskolaalapítvány minden közös programjának költségét az SZJA 1%-ok biztosítják. Ugyan úgy, mint a meglévő folyamatos programokét, a néptáncét, az adventi koszorúk készítését, az Erdélyben kiránduló diákok pályázatának jutalmazását, a „cipősdoboz” ajándékok eljuttatását az erdélyi Válaszútra.

Jelenleg az iskola támogatása egy-egy markáns tevékenységre koncentrálódik, ilyen lett a néptánc, ami annyira sikeresnek bizonyult, hogy a tanórák rendjébe is bekerült.

Az Alapítvány az anyagi lehetőségétől függően mindig nyitott minden tevékenység támogatására, amely a céljai megvalósítását szolgálja.

A hosszú évek óta sikeres programok hírnevet szereztek az iskolánknak, a néptánc pedig hozzájárul arculatának kialakításához. Pokorni Zoltán polgármester úr gratulált az Alapítvány „missziós tevékenységéhez”.

Köszönettel: Novák János
Alapítvány képviselője

Sashegyi Arany Iskolaalapítvány

23 év megvalósított programjainak összefoglalója

Az Alapítvány bankszámla száma: 10103805-51035436-00000007

 • A rendszerváltás után egy ideig még az orosz nyelvet kellett tanítani. Az iskola igazgatójának engedélyével az 1990/1991-es tanévben a Danubius Német Nyelviskolával szerződést kötött a Sashegyi Arany Iskolaalapítvány a német nyelv órarendben történő oktatására, azokban az osztályokban, ahol a szülők kérték.

A következő 1991/1992-es tanévben, tekintettel a nyugati nyelvek oktatásának igényére, szerződést kötött az Alapítvány dr. Bara Jánosné igazgatóval, hogy az angol és a német nyelvet heti két órában és csoportbontásban már az iskola tanárai tanítsák. A tanárok bérét az Alapítvány költségtérítés formájában fizette az iskolának. Így indult el az Aranyban a nyugati nyelvek tanórában történő oktatása a rendszerváltás után.

 • Az alsó tagozatos gyerekek mozgás igényének kielégítésére 1.500.000.- forintért korszerű balesetmentes játszóteret épített az Alapítvány, az elavult, balesetveszélyes régi játszótér helyett.
 • Megteremtette az Alapítvány a Luca napi vásár hagyományát.
 • Szigetszentmártoni tábor felszerelését – amikor, még, az iskolánk tulajdonában volt – az Alapítvány évről-évre fejlesztette, hogy a tanulóink nyáron jól érezzék magukat.
 • kosárlabda sport és a labdarúgás a Sashegyi Arany Iskolaalapítvány támogatásának és a testnevelő tanárok munkájának köszönhetően virágzott és kiváló eredményeket produkált.

Az iskola kosárlabda csapata 1993-ban kijutott a Bécsi Kosárlabda Tornára, 1994-ben pedig a Bécsi Nemzetközi Kosárlabda Tornára.
A labdarúgás helyzetét megismerhetjük Gergely Ferenc tanár úr leveléből: „Köszönetet mondok Önnek és a Kuratórium többi tagjának azért a jelentős erkölcsi és anyagi támogatásért, amelyben iskolánk sportoló ifjúságát, különösen a labdarúgó szakosztályt az Alapítvány részesítette.
A fiúk meghálálták a segítséget, hiszen csapataink a kerületi Diákolimpián három aranyérmet, két ezüst, és egy bronzérmet szereztek, legjobbjaink pedig három éven keresztül a főváros legjobb négy kispályás csapata közé küzdötték fel magukat, amit más középfokú oktatási intézmény nem tudott elérni.
Házi kupaversenyek kiépítésével elértük azt, hogy ma már iskolánkban szinte „mindenki” kergeti a labdát, ami az idelátogató vendégcsapatoknak is feltűnt, elismerésüket váltotta ki.”

 • Egészséges környezetünk védelméért éveken keresztül nagyszabású, eredményes, az egész iskolát megmozgató parlagfű irtási akciót szervezett az Alapítvány, ahol tombolán értékes jutalmak voltak, és a fődíj mindig kerékpár volt. A munkát a Fővárosi Önkormányzat kitüntető oklevéllel köszönte meg.
 • Az idegen nyelv eredményes oktatása érdekében az Alapítvány közel 2.000.000.- forinttal támogatta a nyelvi labor építését.
 • A Sashegyi Arany Iskolaalapítvány kiemelt támogatásával épült fel a színházterem a második emeleten. A létesítésen kívül a produkciókat is támogatta az Alapítvány. Az építést és a produkciókat 1.000.000.- forintot meghaladó összegben támogatta.
 • A néptánc órarendben történő tanítása a Sashegyi Arany Iskolaalapítvány kezdeményezésével és támogatásával valósult meg. Az iskola vezetése a kezdetektől fogva a program mellé állt. Nagy sikere van a tanulók és a szülők között.
 • A számítástechnika oktatásának támogatása számítógépek, szoftverek vásárlásával, számítógéppark bővítésével, a T-Mobiltól átvett gépekkel és monitorokkal történt.
 • A diákok, a szülők, a pedagógusok, az iskola fizikai dolgozói közösen, mindenki magának készíthet adventi koszorút a karácsonyra várás jegyében. Minden évben 260-270 darab adventi koszorú készül el az Alapítvány támogatásával. 2012-ben pedig 390 darab koszorú készült.
 • Az erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány válaszúti szórvány kollégiuma kis diákjai karácsonyi ajándék akciójának megszervezését és az ajándékok eljuttatását Válaszútra az Alapítvány végzi.
 • Megalapította a Sashegyi Néptánc Együttest, szervezése is az Alapítvány égisze alatt történik.

Terjedelmes lenne minden megvalósított, támogatott programot leírni.  A teljesség igénye nélkül, címszavakban felsorolunk néhány kisebb, de nem kevésbé fontos megvalósított programot.

Kézműves foglalkozások támogatása. Tanulói pályázatok jutalmazásának támogatása. Arany Évkönyv kiadásának támogatása. Tanulók év végi jutalomkönyveinek kifizetése. Szalagavató támogatása. Drog prevenciós előadások támogatása. Szakkörök munkájának támogatása. Kulturális programok előadói költségének támogatása. Játszóházi foglalkozások támogatása. Diákönkormányzat munkájának anyagi támogatása. Millenniumi vetélkedő támogatása. Kallós Zoltán és Sebestyén Márta részvételével szervezett kulturális program támogatása. A világhírű Muzsikás Együttes meghívása, programjának szervezése és támogatása.  A nevelőtestület és a fizikai dolgozók kirándulásainak támogatása. Pedagógusok különmunkájának díjazása az iskolával kötött szerződés alapján. Iskolának mikroszkóp, másológépek, szemléltető eszközök, mikrofon, DVD vásárlása. Az Erdélyben járt 11. évfolyamos osztályok pályázatainak jutalmazása.

Az igényeken kívül a rendelkezésre álló forrás nagysága döntötte el, és dönti el a jövőben is, hogy az Alapítvány mikor, mivel képes foglalkozni.
Az Alapítvány a támogatásokból megvalósuló munkáját minden évben a Hegyvidék újságban tette és teszi közzé.

Az SZJA 1%-os támogatáshoz szükséges adószám: 19657033-1-43
Novák János
Alapítvány
képviselője