Iskolai Közösségi Szolgálat

 

Az érettségi megkezdéséhez szükséges, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló iskolai közösségi szolgálatot iskolánk Pedagógiai Programja szerint a 9-11. évfolyamon szervezzük meg.

 

A közösségi szolgálat keretei között a következő területeken folytatható tevékenység:

  1. a) az egészségügyi,
  2. b) a szociális és jótékonysági,
  3. c) az oktatási,
  4. d) a kulturális és közösségi,
  5. e) a környezet- és természetvédelmi,
  6. f) a katasztrófavédelmi,
  7. g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  8. h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

 

Az iskolai közösségi szolgálat szellemiségének megfelelően célunk egyrészt az iskola környezetével szoros kapcsolatban levő kerületi szociális, kulturális, természetvédelmi és sportszervezetekkel történő együttműködés, másrészt az iskola mindennapi életéhez kapcsolódó közösségi programok, tevékenységek biztosítása.

 

Annak érdekében, hogy a tanulók lehető legtöbb kompetenciája fejlődjön, az 50 óra teljesítését 25 óra iskolai és 25 óra külső szervezetnél történő teljesítés arányában javasoljuk.

(A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként.)

 

A közösségi szolgálatot olyan szervezetnél lehet teljesíteni, melyekkel iskolánk együttműködési megállapodást kötött. A szervezetek által nyújtott lehetőségek kétfélék: napi, heti gyakorisággal végezhető tevékenység és alkalmilag, bizonyos rendezvényekhez, támogató programokhoz kötődően végezhető tevékenység. A partneri hálózat bővítésére lehetőség van, de csak akkor, ha megfelel a szervezet az iskolai közösségi szolgálat célrendszerének.

 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos fogadó óra:

  • szerda 9.00-10.00 előzetes jelentkezés alapján, illetve telefonon
  • tanulóknak keddtől péntekig ügyeleti órákban

Tóth Kinga

intézményvezető-helyettes