A Nkt. 2011. évi CXC. törvény 71.§ értelmében az alábbi szakmai munkaközösség-vezetők kaptak megbízást:

1. Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

vezető: Ferenczi Emese

2. Történelem és társadalomismeret munkaközösség

vezető: Pergerné Kállay Krisztina

3. Angol nyelvi munkaközösség

vezető: Csanády Szilvia

4. 2. idegen nyelv /francia, német/ munkaközösség

vezető: Erdélyi Katalin

5. Öko /biológia, kémia, földrajz/ munkaközösség

vezető: Juhász Andrea

6. Matematika munkaközösség

vezető: Kopacz Mária

7. Fizika munkaközösség

vezető: Czeczei József

8. Informatika munkaközösség

vezető: Nyerges Attiláné

9.   Testnevelés munkaközösség

vezető: Kisné Dancsa Katalin