A könyvtárhasználat rendje

 

1. Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium minden dolgozójának és tanulójának joga térítésmentesen használni a könyvtár szolgáltatásait.

2. A nyitva tartás rendje:

Hétfő – csütörtök: 8.15–15.30 h

Péntek:               8–13.00 h

3. Kölcsönözni csak diákigazolvány bemutatásával lehet.

4. A kölcsönzés időtartama három hét. Ezután a kölcsönzési idő meghosszabbítását lehet kérni.

5. A muzeális értékű és a kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetők.

6. Az egyszerre kivehető könyvek száma:

 • 1.–4. osztály: egy
 • 5.–8. osztály: kettő, esetenként (pl. versenyre, pályázatra készülőknek) három
 • 9.–12. osztály: három, esetenként (pl. versenyre, pályázatra készülőknek) négy.

7. A könyvtár használói elfogadják a könyvtár szabályait, és anyagi felelősséget vállalnak a kölcsönzött könyvekért.

8. Ha az olvasó elveszíti vagy megrongálja a kikölcsönzött könyvet, köteles ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányát beszolgáltatni a könyvtárnak, vagy a könyv árának az aktuális beszerzési ártól függően a könyvtár vezetője által megállapított többszörösét megtéríteni.

9. A könyvtár használója kulturáltan viselkedik a könyvtárban, élelmiszert nem hozhat be, beszélgetéssel, hangoskodással nem zavarhatja a többi olvasót. Kabátját a fogasokon, táskáját a kijelölt helyen köteles elhelyezni.

 

Az Internet-használat rendje:

 

 • Az iskola 5–12. évfolyamának tanulói ingyen és önállóan (de folyamatos ellenőrzés mellett) használhatják az Internet szolgáltatásait. Az alsóbb osztályosok csak szervezetten, tanári kísérettel és felügyelettel vehetik igénybe a hálózatot.
 • Az Internethasználónak előre fel kell iratkoznia az erre rendszeresített füzetben. Ha befejezte a munkát, aláírásával kell igazolnia, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.
 • Egy gépnél legfeljebb hárman tartózkodhatnak egyszerre.
 • A könyvtár belső termében tartott tanítási órák alatt az Internet-használat szünetel.
 • Hetente háromszor egy órát Internetezhet egy tanuló.
 • A számítógépekbe lemezt berakni nem szabad!
 • Ha a tanuló nem az életkorának és a jó ízlésnek megfelelő anyagokat hív be a hálózatról, fegyelmi felelősségre vonható, és meghatározott ideig nem használhatja az Internetet.
 • Használat után bekapcsolva kell hagyni a gépet!
 • Ha bármilyen nehézség (üzemzavar, meghibásodás) támadna használat közben azonnal segítséget kell kérni!