rajz

Iskolai körzetek

Beiskolázási tájékoztató

Általános iskolai beiratkozás

Az idei tanévre készült kisfilmünk

A jelenlegi negyedikes tanító nénik (Ildikó néni és Kati néni) – Zsuzsa nénivel és Betti nénivel együtt – nagy örömmel vág neki szeptembertől elsősként egy újabb négy évnek.
Sajnos a suli telefonrendszere ideiglenesen nem működik, de az aranyj12ker@gmail.com címre, vagy fb-oldalunkra (https://www.facebook.com/sashegyiarany) érkező érdeklődő üzenetekre addig is örömmel válaszolunk.

 

 

Érdeklődés, felvilágosítás: 310-73-16

 

Iskolánk a Sas-hegyen, jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, autóval, gyalog és a 8-as autóbusszal könnyen megközelíthető helyen található. Az épületet zöld terület, park veszi körül, sportpályákkal, játszótérrel.
Iskolánkban felmenő rendszerben, 1-4. osztályig egy tanító és délután, a napköziben egy délutános tanító foglalkozik a gyerekekkel. Az angol órákat szaktanárok tartják. A kisgyermekek életében, pszichikai fejlődésében meghatározó szerepe van az iskolában eltöltött első négy évnek. Fokozott törődéssel és figyelemmel vezetjük be az elsősöket az iskolai életbe. A tantárgyak oktatása kötetlenül és komplexen alkalmazkodik a gyermekek érettségéhez, biztosítva az egyéni haladást. Második osztály félévig az osztálytanítók részletes szöveges értékelést adnak tanítványaik fejlődéséről és tárgyi tudásáról. Év végén és a harmadik, negyedik évfolyamon öt érdemjeggyel osztályozunk.
A délelőtti ismeretszerzés megerősítése a napköziben történik. Hagyománya van a kézműves foglalkozásoknak, a szüreti mulatságnak, a Márton-napi lampionos felvonulásnak, az adventi koszorúkészítésnek, a Luca-napi vásárnak, a sportbajnokságoknak. A napi levegőzést tágas kertünk, a napi étkezést pedig helyi konyhánk és büfénk biztosítja, ahol a lisztérzékeny és allergiás gyerekekre is odafigyelnek
2022-2023-as tanévben két angol-néptánc tagozatos első osztályt indítunk.

Az angol nyelv oktatása 1. osztályban kezdődik csoportbontásban, játékos formában, a 4. osztályosok pedig már heti három órában tanulják a nyelvet. A felsőbb évfolyamok német és francia nyelvet is választhatnak az angol mellett.
néptánc-oktatás alsó tagozatban órarendünkbe illeszkedik, diákjaink tagjai lehetnek a Csillagszemű Táncegyüttes Sashegyi Néptánc Együttesének.

Tanrendünkben kiemelt helye van a mindennapi mozgásnaktestnevelésnek, aminek minden feltétele adott. Három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen fedett műfüves focipálya biztosítja a mozgásteret.
Lehetőségünk van úszni, korcsolyázni, erdei iskolába menni és túrázni, különórák keretében ritmikus gimnasztika-, labdarúgó-, judo-, vívó-, kosárlabdaedzéseken részt venni. A Duna mellett, Szigetszentmártonban nyári táborunk van.
Az informatikával 5. osztálytól ismerkednek a tanulók a jól felszerelt szaktantermekben. A több tízezer kötetes könyvtárunkban saját célra is igénybe vehetik a diákok a számítógépeket.

A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézs- és hangszeres tanulásra.
Érdeklődési körtől függően választhatnak a diákok a szakkörökből, amelyek tananyaga beépül mindennapi életükbe (pl.: matematika, angol, informatika, tömegsport, kerámia, színjátszó kör), és felkészít a tanulmányi versenyekre.
A szakmai munkát fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, logopédus segíti.
Az iskolánkban katolikus, református és evangélikus hitoktatás is folyik, s több éves hagyománya van a cserkészéletnek.

Iskolánk Örökös ökoiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, és a Semmelweis Egyetem partneriskolája.
Tanulóink összetartozásának külső megjelenése az  Arany póló.
Két alapítványunk is segíti szakmai és kulturális programjainkat.