rajz

Iskolai körzetek utca szerint

Iskolai körzetek iskola szerint

 

Nyílt napok az alsó tagozaton:
 
2024. február 21. és március 20. délelőtt
 
A nyílt napok részletes programja később kerül kihirdetésre.

 

 

 

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

2024

Iskolánk a Sas-hegyen, jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, autóval, gyalog és a 8-as autóbusszal könnyen megközelíthető helyen található. Hatalmas zöld terület, park veszi körül, sportpályákkal, korszerű játszótérrel.
Iskolánkban felmenő rendszerben, 1-4. osztályig egy tanító és délután, a napköziben egy délutános tanító foglalkozik a gyerekekkel. Az angol órákat szaktanárok tartják. A kisgyermekek életében, pszichikai fejlődésében meghatározó szerepe van az iskolában eltöltött első négy évnek. Fokozott törődéssel és figyelemmel vezetjük be az elsősöket az iskolai életbe. A tantárgyak oktatása kötetlenül és komplexen alkalmazkodik a gyermekek érettségéhez, biztosítva az egyéni haladást. Második osztály félévig az osztálytanítók részletes szöveges értékelést adnak tanítványaik fejlődéséről és tárgyi tudásáról. Év végén és a harmadik, negyedik évfolyamon öt érdemjeggyel osztályozunk.
A délelőtti ismeretszerzés megerősítése a napköziben történik. Hagyománya van a kézműves foglalkozásoknak, a szüreti mulatságnak, a Márton-napi lampionos felvonulásnak, az adventi koszorúkészítésnek, a Luca-napi vásárnak, a sportbajnokságoknak. A napi levegőzést tágas kertünk, a napi étkezést pedig helyi konyhánk és büfénk biztosítja, ahol a liszt-érzékeny és allergiás gyerekekre is odafigyelnek
2024-2025-ös tanévben két angol-néptánc orientációjú első osztályt indítunk..

Az angol nyelv oktatása 1. osztályban kezdődik játékos formában, a 4. osztályosok pedig már heti három órában tanulják a gyerekek a tantárgyat.
néptánc-oktatás alsó tagozatban órarendünkbe illeszkedik, diákjaink tagjai lehetnek a Csillagszemű Táncegyüttes Sashegyi Néptánc Csoportjának.

Tanrendünkben kiemelt helye van a mindennapi mozgásnaktestnevelésnek, aminek minden feltétele adott. Sportcsarnok, három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen fedett műfüves focipálya biztosítja a mozgásteret.
Lehetőségünk van úszni, korcsolyázni, erdei iskolába menni és túrázni, különórák keretében ritmikus gimnasztika-, labdarúgó-, judo-, kosárlabdaedzéseken részt venni. A Duna mellett, Szigetszentmártonban nyári táborozási lehetőséggel rendelkezünk.

A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézs- és a hangszeres zene (zongora, hegedű, furulya, klarinét, fuvola, gitár, dob) tanulására.

A szakmai munkát fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, logopédus segíti.
Az iskolánkban katolikus, evangélikus és református hitoktatás is folyik s több éves hagyománya van a cserkészéletnek.

Iskolánk Ökoiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, és a Semmelweis Egyetem partneriskolája.
Tanulóink összetartozásának külső megjelenése az  Arany póló.
Két alapítványunk is segíti szakmai és kulturális programjainkat.


Stenczer Leonóra vagyok, a jelenlegi 4.a osztály tanítója.

33 éve vagyok a pályán kisebb megszakításokkal, 8 éve dolgozom az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol megtaláltam azt az iskolát, ahová szívesen lép be reggelente mind a pedagógus, mind a diák.

Célom, hogy a rám bízott gyermekek biztos alapokat kapjanak a tanuláshoz, használható ismereteket a  mindennapi életükhöz, személyiségük harmonikusan fejlődjön, jól érezzék magukat a “munkahelyükön”. Kiemelt szerepe van az iskolai életünkben a jó osztályközösségnek, egymás elfogadásának, tiszteletének, segítésének.

Egyik fő feladatomnak tartom a tanítás mellett az olvasás megszerettetését, az olvasóvá nevelést, illetve a jól nevelt, udvarias, önálló és felelősségteljes gyermekek nevelését.

Mindezeket a célokat gondosan megválasztott pedagógiai módszerekkel, példaadással, az élménypedagógia segítségével, sok-sok külön programmal (kirándulás, színház, múzeum, könyvtár) szeretném elérni.

Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolattartást, hiszen csak közösen érhetünk el sikereket.

Mottóm: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)

 

Nagy örömmel és szeretettel várom a leendő kis elsőseimet!


 

Kolláth Krisztina vagyok, tanító, jelenleg a 4.b osztályfőnöke.

Célom az olyan osztályközösség kialakítása ahol a gyerekek megtanulják tisztelni, segíteni, elfogadni egymást. Arra törekszem, hogy következetes, türelmes munkával biztos alapokat tudjak adni diákjaimnak.  Az oktatás mellett fontos feladatomnak tartom a nevelést is.

Gyakorló pedagógus és szülő vagyok, egy 14 éves kisfiú anyukája.

Férjem is pedagógus, gimnáziumi tanár.

Tanítottam iskolaotthonos oktatási rendszerben, és hagyományos (délelőtt tanórák, utána napközi vagy hazamenetel), rendszerben is.
Biztosan állíthatom, hogy nincs legjobb módszer, hanem van, létezik a gyermek, akinek a számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, teherbírásának és a család életmódjának a leginkább megfelelőt. Azt, amelyben a gyermek képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet, kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet.

Én sok-sok játékkal, mozgással, mesével, zenével, és persze rengeteg türelemmel és szeretettel azon fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem.

Igyekszem érdeklődő, nyitott személyiségű gyerekeket nevelni, akik fogékonyak a világ csodáira. Hiszen Goethe szavait kölcsönözve: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Szeretettel várom leendő kis elsőseimet!