Szaktanári vélemény, tanuló igény, illetve szülői kérés esetén a tanulók differenciált foglalkozáson pótolhatják eseti, illetve szaktárgyi lemaradásukat.

Az évfolyamismétlők száma a 2022-2023-as tanévben:

az 5. évfolyamon két tanuló

a 6. évfolyamon két tanuló

Házirend

  1. § f) hiányzásból eredő lemaradása esetén tanári segítséget kérjen, és – a szaktanárral való megegyezés alapján – haladékot kapjon az adott anyagból történő beszámoltatásra.