Tekintettel a járványügyi helyzetre idén nyílt napon történő személyes részvételre nincs lehetőség. Ismertető kisfilmünk, a tagozatokat bemutató tájékoztatónk és a nyílt órák felvétele honlapunkon található.

A szülők és érdeklődő diákok tájékoztatást kapnak az induló tagozatokról, az iskola követelményrendszeréről, a kínált lehetőségekről, valamint az iskolai életről. A hozzánk jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli felvételin magyar nyelv és irodalomból, matematikából, valamint egy szóbeli meghallgatáson. Beszámítjuk az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatait. (a magatartás és a szorgalom jegyek kivételével).

A jelentkezőket a hozott és a felvételi eljárás során szerzett pontszámok alapján rangsoroljuk.

A szóbeli meghallgatás szabályai: A szóbeli meghallgatáson az általános műveltség mérése mellett a választott szaktárgyi ismeretekről adnak számot a jelentkezők.

A szóbeli meghallgatás időtartama 10 perc.

A reál tagozatra (0001-es tagozat) jelentkező tanulók szóbeli meghallgatása biológia tantárgyból történik.

A humán tagozatra (0003-as, 0004-es tagozat) jelentkező szóbeli meghallgatása magyar nyelv és irodalom tantárgyból történik.

A nyelvi előkészítő angol nyelvi osztályba (0002-es tagozat) jelentkezők szóbeli meghallgatása az általános iskolában tanult idegen nyelvből történik.

Ha a jelentkező tanuló több tagozatot jelöl, valamennyi tagozat szóbeli meghallgatásán részt vesz.