A szülők és érdeklődő diákok a honlapunkon tájékozódhatnak az általános iskolai, illetve a gimnáziumi felvételi eljárás rendjéről, az induló tagozatokról, az iskola követelményrendszeréről, a kínált lehetőségekről, valamint az iskolai életről.

 

Az általános iskolai beíratás szabályai

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól gyakorolhatja. Tanulói jogviszonyt intézményünk 1. évfolyamára az adott tanév elejétől az a diák létesített, aki az általános iskolai beiratkozási eljárás feltételeit teljesítve intézményünkbe sikeresen beiratkozott.

Amennyiben az intézmény az általános iskolai beíratási eljárás során az összes beíratási kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

A sorsolásra a beíratási kérelmet benyújtók meghívást kapnak.

A sorsolás menete:

– Az érintett csoporttagok (sorsolásra kerülő diákok) nevének nyilvánosságra hozatala

– A nevek „sorsoló-kalapba” helyezése

– A sorsolás lebonyolítása, megfelelő számú név kihúzása a sorsoló-kalapból

– A sorsolás eredményének kihirdetése

 

A középfokú felvételi szabályai

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól gyakorolhatja. Tanulói jogviszonyt intézményünk 9. évfolyamára az adott tanév elejétől az a diák létesített, aki

a, a középiskolai felvételi eljárást követően intézményünkbe felvételt nyert és

b, a középiskolai beiratkozáskor gondviselőjével beiratkozott

A középiskolai felvételi eljárás során a hozzánk jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli felvételin magyar nyelv és irodalomból, matematikából, valamint egy szóbeli meghallgatáson. Beszámítjuk az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatait. (a magatartás és a szorgalom jegyek kivételével).

A jelentkezőket a hozott és a felvételi eljárás során szerzett pontszámok alapján rangsoroljuk.

A szóbeli meghallgatás szabályai: A szóbeli meghallgatáson az általános műveltség mérése mellett a választott szaktárgyi ismeretekről adnak számot a jelentkezők.

A reál tagozatra (0001-es tagozat) jelentkező tanulók szóbeli meghallgatása biológia tantárgyból történik.

A humán tagozatra (0003-as, 0004-es tagozat) jelentkező szóbeli meghallgatása magyar nyelv és irodalom tantárgyból történik.

A nyelvi előkészítő angol nyelvi osztályba (0002-es tagozat) jelentkezők szóbeli vizsgája egy általuk készített portfólió bemutatása angol nyelven.

Ha a jelentkező tanuló több tagozatot jelöl, valamennyi tagozat szóbeli meghallgatásán részt vesz.