1. Irodalomelméleti alapfogalmak (műnemek és műfajok, stílusirányzatok, költői képek és alakzatok, verstani alapismeretek).
  2. Ismeretek a nagyobb magyar irodalmi korszakokról (pl. romantika).
  3. Jelentősebb alkotóink pl. Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila költői életművének -általános iskolai szinten elvárható- ismerete.
  4. Molnár Ferenc, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond egy-egy, az általános iskolában olvasott művének ismerete, bemutatása.
  5. Saját olvasmány- illetve filmélmény, színházi élőadásról beszámoló készítése.

A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése:

– hangok csoportosítása, hangtörvények,

– szófajok ismerete,

– a szavak szerkezete,

– szószerkezetek felismerése,

– egyszerű mondatok elemzése,

– összetett mondatok elemzése.

Nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása.

A helyesírás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. Rendezett íráskép.