Az intézmény bemutatása

Iskolánk Budapesten, a Sas-hegyen, a természetvédelmi terület szomszédságában helyezkedik el. A város majd minden részéről gyönyörű látványt nyújt a homlokzat fölé magasodó sziklás hegytetővel.

[fvplayer src=”http://aranyj.hu/wp-content/uploads/flv/comenius_gab.flv” width=”800″ height=”400″]

[fvplayer src=”http://aranyj.hu/wp-content/uploads/flv/képek_az_aranyról.flv” width=”800″ height=”400″]

1930-ban épült Szörényi-Reischl Gusztáv tervei alapján. Az épületnek kedvező a tájolása, mert a hosszabb, de keskeny oldala fordul a széljárás irányába. A Notre Dame De Sion rend számára épült, akik 1949-ig bentlakásos és bejáró tanulókat tanítottak az iskolában. Hatalmas park veszi körül az épületet, a parkban fenyőligetek, gyümölcsfák, séta utak és játszóterek voltak. Minden osztálynak volt saját lugasa, gombatelepe, amit önmaguk ápoltak. A botanikus kertrészt sok madáretetővel látták el. A nevelési, oktatási céljaik, ha másként megfogalmazva, de szerepelnek iskolánk jelenlegi pedagógiai programjában és ökoiskolai célkitűzéseiben.

2000/2001-es tanévben ünnepeltük az épület fennállásának 70. évfordulóját. A világ minden részéről volt Sionos vendégek érkeztek az évfordulóra. Ünnepi műsort és kiállítást szerveztünk a vendégek tiszteletére. Az iskolához épített, 1945-ben súlyosan megsérült és később lebontásra került neogótikus kápolna altemplomában helytörténeti kiállítást nyitunk a tavasz folyamán, ahol a féltve őrzött relikviák válnak láthatóvá az érdeklődők számára.

1949-54 között az Oleg Kosevojról elnevezett szovjet ösztöndíjas iskola költözött az intézménybe.

1954-ben a távozásuk után alakult meg az azóta is működő Arany János Általános Iskola és Gimnázium. Az iskola speciális volt összetettsége miatt. Helye volt benne gyermekotthonnak, diákotthonnak is. Voltak bejáró tanulók, kezdetben csak fiúk. A hegy beépülésével már vegyes osztályok is nyíltak.

1963-ban a Magyar Tudományos Akadémia pszichológiai és pedagógiai bázis iskolájává jelölt ki minket. A tudományos munkatársak számára és kísérleti tantermek céljára, a volt kápolna helyén 1967-ben egy új kétszintes szárnnyal bővítették az iskolát. A kutatások és kísérletek lebonyolítása sokirányú szervező munkát igényelt. Az elért eredményekre már nemcsak országos érdeklődés mutatkozott, több külföldi pedagógus is kíváncsi lett módszereinkre. Például: 1970-71-ben 191 tanórán kb. 2000 vendég volt jelen, közöttük számos külföldi.

1973-ban az OPI vette át a kutatások irányítását.

1980-ban a hegyvidék további benépesedése miatt előbb a gyermekotthon, majd a kollégium is átadta a helyét a bejövő új osztályok számára. A zsúfoltság enyhítésére 1984-ben, majd 1986-ban két új létesítménnyel bővült az iskola. Az alsó tagozat részére egy kis iskola épült, ill. egy korszerű tornacsarnok. 2007-től rendelkezünk egy műfüves, télire fedett sportpályával.

A XXI. század elején előrevetítjük, milyen embereket szeretnénk nevelni, mit fog a jövő, az egyesült Európa igényelni a mai fiataljainktól.

Nagyon fontos az idegen nyelvek ismerete, nemcsak a kommunikáció szintjén, hanem a szakirodalom megismerése terén is. Ezért már az 1. évfolyamtól kezdve tanítunk idegen nyelvet. A gimnázium 9. évfolyamától 2 nyelvet emelt óraszámban. A sikeres nyelvtudás érdekében bontott csoportokban, jól felkészült nyelvtanárokkal, korszerű technikával reméljük a siker elérését. 2005-ben bevezettük a nyelvi előkészítő évfolyamot, ahol diákjaink heti 16 órában tanulják az angol nyelvet a 9. évfolyamon.

A számítógép, az internet már az emberek többségének munkaeszköz, így ennek a tanítását is fel kell gyorsítani. Ezért már a 3. évfolyamtól megismertetjük kisdiákjainkat a számítástechnika, az informatika alapjaival. A gépparkot igyekszünk rendszeresen felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. A nyelvi előkészítő osztályban diákjaink heti 4 órában tanulják az informatikát is és megismerkednek az IKT eszközökkel, hogy ezek segítségével testvériskolai kapcsolatokat hozzanak létre és részt vehessenek nemzetközi projektekben.

A természettudományok terén már a 70-es 80-as években kimagasló eredményt ért el az iskolánk. Ez köszönhető volt a magas óraszámoknak és kiváló pedagógusainknak. Akkoriban évfolyamonként 3 általános iskolai és 2 gimnáziumi osztályunk volt. Több órás matematika, fizika szakkör várta a gyerekeket. Volt olyan osztály, ahol az összes tanuló a matematika fakultációt választotta. A műszaki pályára jelentkezett diákjainknál a felvételi arány közel 100%-os volt. A két gimnáziumi osztályból 8-10 fiatal ment orvosi pályára, ezért is kapta meg 2010-ben iskolánk a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Partneriskolája címet.  Tanulóink indultak OKTV-n, sokan választották az orvosi pályát, de lettek kutatóorvosok, biológusok, agrár- és kertészmérnökök is közülük. Több pályázaton nyertünk, így korszerűsíteni és fejleszteni tudtuk a szertárokat.

Az új igazgató, Patkó Lajos felismerte, hogy a természettudományos képzés fontossága nőni fog, és az elsők között indított kiemelt természettudományos osztályt. Ehhez megnyerte a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség segítségével az EGIS, a Richter Gedeon és az Elektronika 77 cégek anyagi támogatását is, így a természettudományos oktatás tárgyi feltételeinek alapjai megteremtődtek.

Célul tűztük ki:

– hogy legalább az érdeklődő – majdan – ilyen irányban továbbtanuló diákok részére biztosítsuk mind elméleti, mind gyakorlati téren az intenzívebb felkészítést;

– az emelt szintű érettségire való felkészítést;

– a pályázatok, versenyek folyamatos összehangolt szervezését, ezekre a tanulók felkészítését;

– a természettudományos gondolkodás fejlesztését, a megismerés módszereinek gyakoroltatását;

– a tárgyak közötti koncentráció egymást erősítő hatásának segítségével biztos tudás elérését;

– az önállóságot mérések, vizsgálatok során, ennek, tárgyi feltételeinek fokozatos kialakítását;

– az ECDL vizsga és egy idegen nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzését.

Ennek érdekében 9. évfolyamon megnöveltük a matematika, informatika, a kémia és az egyik idegen nyelv óráinak a számát. Fizikából az általános iskolai anyag szinten tartása és tanulói kísérletek elvégzése a tananyag.  A 10. évfolyamon beindul emelt óraszámban a fizika és a biológia, marad az idegen nyelv, a kémia, az informatika és a matematika magasabb óraszáma. A 9. és a 10. osztályban heti két órában oktatunk latin nyelvet. A 11. évfolyamon a tanulók előre hozott emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek földrajzból, ehhez heti 3 órás felkészülést vehetnek igénybe. A 11. 12. évfolyamon megmarad a normál gimnáziumi képzések óraszáma az egyes tantárgyaknál mindenki számára, és választhatnak a matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak közül kettő olyat, amely pályaválasztásuknak leginkább megfelel. Ezeket heti 3-3 többletórában tanulhatják. A 11. 12. évfolyamon megfordul a két élő idegen nyelv óraszáma, hogy megadjuk a lehetőséget a második nyelvvizsgára illetve a szinten tartásra.

Az oktatás színvonalát akadémikusok, tudósok előadásaival tesszük színvonalasabbá. A természettudományok népszerűsítésével kapcsolatos rendezvényeknek adunk helyet Az iskola országos szinten is páratlan fekvésével, természeti adottságával, hatalmas zöld kertjével megfelelő kikapcsolódást biztosít az órák közti felfrissülésre. 2009-ban elnyertük először az ökoiskola címet is. Ezt szeretnénk megújítani és végül elnyerni az örökös ökoiskola címet is.

A természettudományos oktatás személyi feltételei jók, tanáraink aktívak, jól képzettek, folyamatosan részt vesznek az akkreditált továbbképzéseken. Az iskola minden évben érettségi vizsgaközpont. Ezeknek a közép- és emelt szintű vizsgáknak a hivatalból kijelölt vizsgáztatói is részben iskolánk tanárai. Egyik tanárunk tankönyvszerző és az OKTV biológia bizottságának tanárelnöke. Az ELTE Kémiai Módszertani Csoportjával is megindult egy együttműködés. Nagyon fontos, hogy a napi munkánkat egy főállású laboráns segíti.

Törekszünk arra is, hogy hasonló profilú iskolákkal vegyük fel a kapcsolatot itthon és külföldön egyaránt. Említésre méltó partneriskoláink: Bródy Imre Gimnázium, Ajka, Ady Endre Alapiskola, Párkány, Csiky Gergely Iskolaközpont, Arad, Gymnázium Milady Horakové, Prága.

Reméljük, hogy a mostani oktatáspolitikusok számára is egyértelművé válik, hogy Magyarországnak a fejlett országokhoz történő felzárkózás érdekében alapvetően fontos, hogy növekedjen a természettudományos, műszaki végzettségű szakemberek aránya, és javuljon azok felkészültsége.

Olyan embereket szeretnénk nevelni, akik érzékenyek mások problémáira, kapcsolataikat felelősségtudat hatja át. Tisztelik és szeretik az életet, keresik és felismerik az igazságot, örülnek saját és mások alkotásainak, kívánják és védik környezetük esztétikus mivoltát. Mindezek egy érzelmileg gazdag XXI. századi személyiség kialakulásának nélkülözhetetlen elemei.