Iskolai Közösségi Szolgálat

Az érettségi megkezdéséhez szükséges, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló iskolai közösségi szolgálatot iskolánk Pedagógiai Programja szerint a 9-11. évfolyamon szervezzük meg.

A közösségi szolgálat keretei között a következő területeken folytatható tevékenység:

  • a) az egészségügyi,
  • b) a szociális és jótékonysági,
  • c) az oktatási,
  • d) a kulturális és közösségi,
  • e) a környezet- és természetvédelemi,
  • f) a katasztrófavédelmi,
  • g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  • h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

Az iskolai közösségi szolgálat szellemiségének megfelelően célunk egyrészt az iskola környezetével szoros kapcsolatban levő kerületi szociális, kulturális, természetvédelmi és sportszervezetekkel történő együttműködés, másrészt az iskola mindennapi életéhez kapcsolódó közösségi programok, tevékenységek biztosítása.

Annak érdekében, hogy a tanulók lehető legtöbb kompetenciája fejlődjön, az 50 óra teljesítését 25 óra iskolai és 25 óra külső szervezetnél történő teljesítés arányában javasoljuk.

(A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl.: diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként.)

A közösségi szolgálatot olyan szervezetnél lehet teljesíteni, melyekkel iskolánk együttműködési megállapodást kötött. A szervezetek által nyújtott lehetőségek kétfélék: napi, heti gyakorisággal végezhető tevékenység és alkalmilag, bizonyos rendezvényekhez, támogató programokhoz kötődően végezhető tevékenység. A partneri hálózat bővítésére lehetőség van, de csak akkor, ha megfelel a szervezet az iskolai közösségi szolgálat célrendszerének.

A partnerkapcsolatok aktualizálása folyamatban van. Jelenleg elérhető lehetőségekről érdeklődni a juditkoudela@yahoo.com email-címen, illetve személyesen az erre kijelölt időpontokban lehet.

Tájékoztató a 9. évfolyam számára 2019. szeptember 25-én 13.15-kor lesz az Arany-teremben.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos fogadó óra: hétfő 10.30- 12.20

szerda: 14.00- 15.30 telefonon vagy személyesen

Koudela Judit

intézményvezető-helyettes


Kedves Szülők, Diákok!

Itt olvasható az elvégzendő munkalehetőség, a Fogadó Intézményről leírás, a neve, címe, a teljesítés időpontja, a gyerekek neve és osztálya,

A link megnyitása után a tanulónak be kell írnia a nevét, osztályát és be kell jelölnie az időpontot. Csak annyian jelentkezhetnek az adott munkára, amennyi tanulót fogad az intézmény.

Az intézmények egy része folyamatosan fogad diákokat, ezért folyamatosan figyelni kell az időpontokat. (pl.:Gennaro Iskola, Táltos Óvoda, Mackós Óvoda, Idősek Otthona, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Fekete István Speciális Iskola stb.)

Más intézmények pedig meghatározott időpontokban fogadják a diákokat. (pl.: Pető Intézet: január, május, június, Vakvezetőkutya-kiképző iskola, őszi-, tavaszi-, nyári szünet, táborok, stb)

A diákokról jellemzést készítenek az intézményekben. A diákoknak vinni kell az igazoló lapot, amit az osztályfőnöktől kapnak meg. Ezt az igazolólapot alá kell íratni az intézményben és le kell pecsételteni. Az osztályfőnök ez alapján végzi el az iskolai dokumentációt.

A hiányzásokat időben kell jelezni az osztályfőnöknek, egyébként fegyelmi büntetést kap a tanuló. Orvosi és szülői igazolás szükséges hiányzás esetén.

 


 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
 
 
Szeretettel várnak mindenkit a Mikulás futáson DECEMBER 6-án. Nevezés ingyenes!
(a középiskolások részére IKSZ pecsétet is adok, akik neveznek a futásra!)
December 6. Mikulás futás és adománygyűjtés 12 órától Budaörs Uszoda
Nevezni még LEHET. Csoportos nevezést is elfogadnak még december 2. 15 óráig a budaorsifutas.hu-n!
Adományokat lehet hozni: tartós élelmiszer, ruhák, cipők, játékok, írószerek, tisztító és tisztálkodószerek és minden, ami tovább ajándékozható.
18.00 órától a Mikulás meglátogatja a Vöröskereszt irodát Deák F. u. 12. ahol adományosztás lesz.
Részletek és jelentkezés

Szervező:

Nagy Éva

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

1.sz.terület munkatársa Budaörsi Körzet

Mobil: +36 70/933 82 57

E-mail: eva.nagy@voroskereszt.hu

Web: www.pestmegye.voroskereszt.hu

facebook: https://www.facebook.com/mvkpmsz

Kérem, adójának 1%-val támogassa a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének működését!
Adószámunk: 19170039-2-13

 

Budapest, 2015.12.02 Aszódi Judit intézményvezető-helyettes


 

Természet- Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület

Termésetvédelmi tevékenység végzésére várnak 10 lelkes tanulót a Norma-fához.

Időpont: 2015.11.08 vasárnap 10:00-14:00

Fontos, hogy a jelentkezők neve mellett ott legyen az osztály és a telefonszám. Változás esetén így tudják értesíteni a tanulókat!

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály, telefonszám):

http://doodle.com/poll/eedqac8wp44wsy4m

 

Budapest, 2015. november 4.

Juhász Andrea kapcsolattartó


 

Gennaro Verolino Iskola

2015-2016.

Minden héten vának 8-8 diákot a munka teljesítésére.

Időpont: kedd, szerda, csütörtök 16.00-18.30

 

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/cqb8f363nmxibzax

 

Budapest, 2015.09.10.

Iván Ágnes kapcsolattartó tanár


 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Minden héten szombaton és vasárnap várják a diákokat (2-2 fő) a munka teljesítésére.

Szombat: 10.00-13.00, 15.00-18.00

Vasárnap: 10.00-13.00

 

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/i52dtwgr9tcgk8gx

 

Budapest, 2015. 09.17.

Riemerné, Rádi Judit kapcsolattartó tanár


 

Kálvin János Református Idősek Otthona

2015-2016. 1. félév

Megközelíthetőség: 21 autóbusz-Orbán tér.

Minden héten kedden és csütörtökön vának  6-6 diákot a munka teljesítésére.

Időpont: 15.30-17.30

Az idősek kívánságára lehetőleg ugyanazok a tanulók jelentkezzenek keddenként, illetve csütörtökönként. Az állandóság igen fontos az idős embereknek! Köszönöm.

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/3xczu26ff9ywcaq9

 

Budapest, 2015. 09.14.

Riemerné Rádi Judit kapcsolattartó tanár


 

“Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Folyamatos munkalehetőség!

Akár otthonról is lehet végezni és a mobiltelefonok előnyét erősíti ez a tevékenység. Annyi kell csupán, hogy nyomtatott sajtóból, könyvekből különböző témában felolvasnak a diákok, akár idegen nyelven is, szép, begyakorlott kiejtéssel és nagy örömöt szerezhetnek a látássérült embereknek. A hanganyagot a leírtak szerint rögzítik és el kell küldeni az alapítványnak.

Az egész tevékenység regisztrációval kezdődik: A honlapjukon minden információ olvasható.

http://f1gomb.hu/lh/szorolap.pdf

http://www.laprolhangra.hu

Az órák igazolása vagy személyesen történik, vagy pedig a nekem megküldött lista alapján.

Ehhez szükséges, hogy a diákok elküldjék az iskola nevét, s a diák osztályát is a társaságnak!!!

Budapest, 2015.09.25.

Aszódi Judit intézményvezető-helyettes


 

Gazdagréti  Óvoda

Tagóvodák:

Szivárvány Telephely

Törökugrató utcai telephely

Minden munkanapon 15.30-17.30-ig várnak 9 diákot (3-3-3) a 3 telephelyen, hogy bepillantsanak és részt vegyenek az Óvoda életében.

Őszi szünetben 9.00-12.00 között fogadják a diákokat.

Egy héten egy tanuló 4 napot dolgozhat folyamatosan! A közösségi szolgálatos napló, értékelő lap és az igazolólap bemutatása kötelező.

A jelentkezés itt lehetséges tagóvodánként. (név, osztály):

 

http://doodle.com/poll/haznuqaggt9kh7a4

http://doodle.com/poll/44yqmhar83vqrbt7

http://doodle.com/poll/km6f2bmtub745has

 

Budapest, 2015.10.08.

Urbán Zsuzsanna kapcsolattartó tanár


 

Mackós Óvoda

Minden munkanapon (nevelési évben) 15.30-17.30-ig várnak 5 diákot, hogy bepillantsanak és részt vegyenek az Óvoda életében.

A jelentkezés itt lehetséges. (név, osztály):

http://doodle.com/poll/zh7zfdcu9hw88xuw

Jelentkezési határidő: minden héten hétfő.

 

Őszi szünetben 9.00-12.00 között fogadnak 2-2 diákot hétfőtől-csütörtökig.

A jelentkezés itt lehetséges. (név, osztály):

http://doodle.com/poll/b2hyqb53vhr98zmb

Jelentkezési határidő: okt. 22.

 

A közösségi szolgálatos napló, értékelő lap és az igazolólap bemutatása kötelező!

Budapest, 2015.10.14.

Urbán Zsuzsanna kapcsolattartó tanár

 


 

Vakvezetőkutya-kiképző Iskola

Őszi szünet

20-20 diákot várnak az őszi szünetben, október 29-30-án 9.00-12.00 között. A közösségi szolgálatos napló, értékelő lap és az igazolólap bemutatása kötelező.

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/zs5mvgdhp3fs684k

Jelentkezési határidő: 10. 22.

Budapest, 2015.10.07.

Síró Zsófia kapcsolattartó tanár


 

Magyar Nemzeti Múzeum

 

Együttműködési szerződést kötöttünk a Magyar Nemzeti Múzeummal, ahol kulturális tevékenységben vehetnek részt a diákok.

Szervezés módja:

Az érdeklődő diákok  felveszik a kapcsolatot Varga Lujza múzeumpedagógussal, aki beveszi őket a közösségi szolgálatos facebook-csoportjába, ahová folyamatosan írja ki az aktuális lehetőségeket, és ahol a diákok ezekre jelentkezni is tudnak. A diákok saját maguk döntik el, hogy melyik lehetőségre szeretnének jönni.

Varga Lujza  múzeumandragógus, önkéntes-koordinátor

06-1/327-7700/375   varga.lujza@hnm.hu (onkentesseg@hnm.hu)

Budapest, 2015.10.14.

Aszódi Judit kapcsolattartó


 

Budaörsi Kincskereső Óvoda

A feltüntetett programokra, a megadott időpontban várják a diákokat az Óvodában.

A lakhelyhez való közelség miatt szeretnék, ha a budaörsi diákoknak kedvezhetnének ezzel a lehetőséggel elsősorban. Köszönjük a megértést!

1. Őszi szünetben (2015. október 26-29-ig) 2-2 fő, 9.00-12.00 – feladat: termékek készítése az adventi vásárra (fűszerolaj, fűszerzsák, karácsonyi üdvözlő lapok, ékszerek, mézeskalács sütés,-dekorálás),

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/zqv6cg8ik54xs95r

Jelentkezési határidő:október 22.

2. Adventi barkács-délután és vásár: 6 fő 2015. november 25. 16.00-18.00 – 2 fő a büfében, illetve 4 fő az egyes munkaállomásokhoz/árusító pontokhoz.

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/5sxunm862cbv6rs4

Jelentkezési határidő: november 22.

3. dekorálás: –adventi időszak, 2-2 fő, 2015. november 19-20. 15.30-17.30

A jelentkezés itt lehetséges (név, osztály):

http://doodle.com/poll/r5wuf7264h2dgfqf

Jelentkezési határidő: november 16.

 

Budapest, 2015.10.14.

Urbán Zsuzsanna kapcsolattartó tanár