rajz

Iskolai körzetek

Beiskolázási tájékoztató

Általános iskolai beiratkozás 2021/2022-es tanévre

 

A jelenlegi negyedikes tanító nénik (Márta néni és Zsuzsa néni) -a két Ildikó nénivel együtt- nagy örömmel vág neki szeptembertől elsősként egy újabb négy évnek.
Pár héten belül ömlesztjük majd az érintettek felé az információkat róluk, az alsó tagozatról, az Aranyról, tehát minden szépről és jóról, amivel várjuk leendő kis elsőseinket.
Sajnos a suli telefonrendszere ideiglenesen nem működik, de az aranyj12ker@gmail.com címre, vagy fb-oldalunkra (https://www.facebook.com/sashegyiarany) érkező érdeklődő üzenetekre addig is örömmel válaszolunk.

 

 

Érdeklődés, felvilágosítás: 310-73-16

 

Iskolánk a Sas-hegyen, jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, autóval, gyalog és a 8-as autóbusszal könnyen megközelíthető helyen található. Az épületet zöld terület, park veszi körül, sportpályákkal, játszótérrel.
Iskolánkban felmenő rendszerben, 1-4. osztályig egy tanító és délután, a napköziben egy délutános tanító foglalkozik a gyerekekkel. Az angol órákat szaktanárok tartják. A kisgyermekek életében, pszichikai fejlődésében meghatározó szerepe van az iskolában eltöltött első négy évnek. Fokozott törődéssel és figyelemmel vezetjük be az elsősöket az iskolai életbe. A tantárgyak oktatása kötetlenül és komplexen alkalmazkodik a gyermekek érettségéhez, biztosítva az egyéni haladást. Második osztály félévig az osztálytanítók részletes szöveges értékelést adnak tanítványaik fejlődéséről és tárgyi tudásáról. Év végén és a harmadik, negyedik évfolyamon öt érdemjeggyel osztályozunk.
A délelőtti ismeretszerzés megerősítése a napköziben történik. Hagyománya van a kézműves foglalkozásoknak, a szüreti mulatságnak, a Márton-napi lampionos felvonulásnak, az adventi koszorúkészítésnek, a Luca-napi vásárnak, a sportbajnokságoknak. A napi levegőzést tágas kertünk, a napi étkezést pedig helyi konyhánk és büfénk biztosítja, ahol a lisztérzékeny és allergiás gyerekekre is odafigyelnek
2021-2022-es tanévben két angol-néptánc tagozatos első osztályt indítunk.

Az angol nyelv oktatása 1. osztályban kezdődik csoportbontásban, játékos formában, a 4. osztályosok pedig már heti három órában tanulják a nyelvet. A felsőbb évfolyamok német és francia nyelvet is választhatnak az angol mellett.
néptánc-oktatás alsó tagozatban órarendünkbe illeszkedik, diákjaink tagjai lehetnek a Csillagszemű Táncegyüttes Sashegyi Néptánc Együttesének.

Tanrendünkben kiemelt helye van a mindennapi mozgásnaktestnevelésnek, aminek minden feltétele adott. Három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen fedett műfüves focipálya biztosítja a mozgásteret.
Lehetőségünk van úszni, korcsolyázni, erdei iskolába menni és túrázni, különórák keretében ritmikus gimnasztika-, labdarúgó-, judo-, vívó-, kosárlabdaedzéseken részt venni. A Duna mellett, Szigetszentmártonban nyári táborunk van.
Az informatikával 5. osztálytól ismerkednek a tanulók a jól felszerelt szaktantermekben. A több tízezer kötetes könyvtárunkban saját célra is igénybe vehetik a diákok a számítógépeket.

A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézs- és hangszeres tanulásra.
Érdeklődési körtől függően választhatnak a diákok a szakkörökből, amelyek tananyaga beépül mindennapi életükbe (pl.: matematika, angol, informatika, tömegsport, kerámia, színjátszó kör), és felkészít a tanulmányi versenyekre.
A szakmai munkát fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, logopédus segíti.
Az iskolánkban katolikus, református és evangélikus hitoktatás is folyik, s több éves hagyománya van a cserkészéletnek.

Iskolánk Örökös ökoiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, és a Semmelweis Egyetem partneriskolája.
Tanulóink összetartozásának külső megjelenése az  Arany póló.
Két alapítványunk is segíti szakmai és kulturális programjainkat.