Tisztelt Szülők és Diákok!

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai a rendkívüli helyzetre való tekintettel

A járvány okozta rendkívüli helyzetben a tanítás digitális munkarendben folyik. Az osztályozóvizsgákat is a tantermen kívüli, digitális munkarend megfelelő adaptálásával tudjuk lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy a személyes megjelenést nem feltétlenül igénylő számonkérési és értékelési formát alkalmazzuk. Annak ellenére, hogy a vizsgáztatás nem minősül az iskolaépület oktatási célú használatának, mi nem támogatjuk a személyes találkozót az intézményben.

Az osztályozóvizsgákon részben a magántanulók, részben a 2020. május- júniusi érettségi vizsgákon előrehozott érettségit tévő diákok vesznek részt.

Az osztályozóvizsgák teljesítésének időpontja változatlan marad: 2020. április 17-24. Az osztályozóvizsgákat online tartjuk.

1.) A végzősök között vizsgáztatjuk a magántanulókat, azokat a diákokat, akiknek kevesebb érdemjegye van, mint a pedagógiai programban előírt három osztályzat, illetve azokat a diákokat, akik nem velünk kezdték gimnáziumi tanulmányaikat, s egy-egy tantárgy év végi osztályzata hiányzik. A végzős diákok a szóbeli vizsgát is írásban teszik le. (Az érettségi vizsgán elfogadott ez a módszer.) A szóbeli vizsga helyett írásbeli beszámolót küld a diák. Az írásbeli vizsgák (teszt, ppt, projektmunka, próbaérettségi, beszámoló stb) szintén online formában történnek a munkaközösségek megállapodása szerint. Erre olyan alkalmazást választanak a szaktanárok, amivel a számonkérés megvalósítható. (Pl. Google űrlap, Redmenta stb.)

  1. Az előrehozott érettségizőknek minden fennmaradó évre osztályzatot kell szerezni idegen nyelvből. (angol nyelv, német nyelv és francia nyelv) Az angol- és az idegen nyelvi munkaközösség megállapodása szerint az írásbeli beszámolót ppt formában kérik a szaktanárok, s ezen kívül a diákok elküldenek adott témában egy videó-felvételt, amit szóbeli vizsgaként értékelnek.

A szaktanárok figyelembe véve az internet elérési, s egyéb hirtelen adódó problémákat, felkészülve a kritikus helyzetekre, a diákokat időben értesítik a kiválasztott témáról, a megírás szempontjairól és az osztályozás szempontrendszeréről.

A munkák beadásának határideje: április 17-24. közötti időszak.

Sikeres vizsgát kívánunk!

Iskolánk iskolapszichológusa, Németh Anna lehetőséget biztosít az iskolánkba járó diákoknak és szüleiknek konzultációs alkalomra (skype), amelyre az alábbi e-mail címen lehet időpontot kérni:

(aranyiskolapszichologus@gmail.com).

A pontszámok és az elért helyezés az alábbi linken tagozatonként érhető el.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2020. március 19. és 20. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.

 

A letölthető excel fájl megnyitásához office programcsoport szükséges.

Felvételi eredmények letöltése

“Új munkarend a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben

Miután a kormány elrendelte az iskolák bezárását a koronavírus miatt és digitális munkarend bevezetéséről döntött, szombaton az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvánosságra hozta az új köznevelési szabályokat. A tájékoztatásból kiderül, hogy a tanárok ugyanúgy kapnak fizetést, mint korábban.

Kiket érint a döntés?

Az EMMI kiemeli, hogy

  • az óvoda,
  • a pedagógiai szakszolgálati intézmény és
  • a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével

valamennyi köznevelési intézményt érinti a döntés.

Kik nem látogathatják az oktatási intézményt?

A tárca tájékoztatásában leszögezi, hogy a tanulók hétfőtől nem léphetnek iskolájuk területére. A tananyag kiosztása, a dolgozatírás és órai felelet online, vagy olyan módon fog történni, ami nem igényel személyes találkozást. A minisztérium célként határozza meg: mindennek úgy kell történnie, hogy az alkalmas legyen a tanulók tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Felhívták egyúttal a figyelmet arra, hogy a diákok lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, a családok, a szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni – húzzák alá, hozzátéve, hogy ezt nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legkitettebbek a vírusnak.

Kapnak-e fizetést a tanárok ezalatt?

Arra hivatkozva, hogy a munkavégzés folyamatos lesz, a tanároknak ugyanúgy jár a munkabér, mint korábban.

Az iskola is be fog zárni hétfőtől?

A köznevelési intézmények épületeit nem zárják be – hangsúlyozza a tárca.

Kik léphetnek be akkor az intézmény kapuján?

Egyedül az intézményvezetők és a helyben ellátandó feladattal megbízott tanárok, munkatársak végezhetik az iskolában a munkájukat. “Amennyiben a pedagógusoknak munkavégzésük érdekében – például a helyi digitális infrastruktúra használata céljából – be kell menniük az intézménybe, ez módjukban áll” – teszik hozzá.

Ugyanakkor az is elő van írva, hogy az új munkarend alatt az intézmények vezetőinek, valamint egy helyettesüknek kötelező az oktatási intézmény épületében bent tartózkodnia, és szervezni a munkát.

Hogyan lesz megoldva a gyerekek étkeztetése?

Az EMMI a diákok étkeztetésére is kitér tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az továbbra is önkormányzati feladat. A tárca azonban leszögezi, hogy erre nem kerülhet sor az iskolákban, és azoknál a diákoknál, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét, például kiszállítással.

Mit kér a minisztérium?

Az EMMI nemcsak előírásokat, hanem kérést is megfogalmazott. “Az új munkarendben történő működés mindenkinek komoly kihívást jelent. Kérünk minden intézményvezetőt, pedagógust, tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez nem egy kiforrott, nagy óvatossággal bevezetett oktatási reform, hanem egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!” – írják. ”

forrás: origo
https://koronavirus.gov.hu/megelozes

Kérjük a kedves Szülőket, hogy csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe.

Amennyiben a kialakult helyzettel kapcsolatban bármilyen változás történik, a honlapon tesszük közzé.

Kedves Szülők és Diákok!

Az osztályozóvizsgákat az előrehozott érettségizőknek, a végzős magántanulóknak és azoknak a végzős diákoknak tartjuk, akiknek hiányzásuk miatt kevés osztályzatuk van.

A vizsgák időpontja: április 17-24-ig.

A jelentkezés határideje: március 19. (A honlapon megtekinthető a beosztás március 27-től.)

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat adjátok le a titkárságon!

A jelentkezési lap letölthető itt vagy a titkárságon kapható!

Jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

Vezetőség

A 2020-as év középiskolai felvételi eljárásának ideiglenes felvételi jegyzéke 2020. március 16-án jelenik meg itt, intézményünk hivatalos honlapján.