Közösségi szolgálat ütemterve

 

Az iskola és a fogadó intézmény közötti munkaszervezés menete kiegészül a kapcsolattartó tanárok koordináló tevékenységével.

 • A kapcsolattartó tanárok koordinálják az osztályfőnökök munkáját,
 • szükség esetén a Fogadó intézmény képviselőjével is kapcsolatot tartanak,
 • a tanulók hiányzása és esetleges változások esetén értesíti az intézmény képviselőjét
 • Kapcsolatot tartanak Koudela Judit igh-val is, aki a közösségi szolgálat felelőse.

A kapcsolattartó tanárok neve a folyosón lévő hirdetőn olvasható.

A közösségi munka szervezésének lebonyolítása:

 • A kapcsolattartó feladatköre
 1. Koudela Judit felelős igh. tájékoztatja a kapcsolattartókat a vállalt Fogadó intézmény címéről, az intézménynél felelős koordináló személy telefonszámáról, e-mail címéről.
 2. Az iskolai koordinátorok felveszik a kapcsolatot a Fogadó intézmény koordinátoraival.
 3. Az Együttműködési megállapodás alapján a Fogadó intézmény meghatározza a munka időpontját és időtartamát, helyszínét, a szolgálatot végző diákok létszámát, valamint a tevékenység jellegét.
 4. A Fogadó intézmény e-mail-ben tájékoztatja Aszódi Judit felelős igh-t illetve közvetlenül a koordináló tanárokat az igényekről.
 5. A kapcsolattartó felveszi az osztályfőnökökkel a kapcsolatot. Az osztályfőnök tájékoztatja a diákokat a munka jellegéről, az időpontról, és a létszámról.
 6. A diákok az iskola honlapján, www.aranyj.euKözösségi szolgálat, Aktuális hírek oldalon lévő linken jelentkeznek a munkára.
 7. A kapcsolattartó figyelemmel kíséri a jelentkezéseket. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot az osztályfőnökkel és a tanulókkal.
 8. A kapcsolattartó munkáját tapasztalt diákok segítik.
 9. A munka időpontja előtt 5 nappal az összeállított névsort osztállyal, osztályfőnökkel a kapcsolattartók átküldik a fogadó intézmény koordinátorának. (Másolatot kap. Koudela Judit.)
 10. A diák betegsége miatti hiányzása esetén az osztályfőnök tájékoztatja a kapcsolattartót, s az osztályfőnök új diákot szervez a hiányzó tanuló helyett. Tájékoztatja erről a kapcsolattartót e-mailben. (Másolatot kap Koudela Judit igh.)
 11. A kapcsolattartó felveszi a Fogadó intézménnyel a kapcsolatot az esetleges változások miatt.
 12. A Fogadó intézmény a kapcsolattartót értesíti a változásokról. (pl. rossz idő esetén elmarad a program, stb.)
 13. A kapcsolattartó értesíti (telefon, e-mail) az osztályfőnököket és Koudela Judit igh.-t.

 

 • Az osztályfőnök feladatköre:
 1. Koudela Judit igh. tájékoztatja az osztályfőnököket az iskolai kapcsolattartó személyéről, akivel felveszi a kapcsolatot.
 2. Az osztályfőnök felhívja a szülők és a diákok figyelmét a folyosón (tanári társalgó, fsz.52) látható „Közösségi szolgálat- Hírek”-ről, valamint a honlapon lévő tájékoztatásról, illetve a jelentkezési lehetőségről.
 3. Az osztályfőnök értesül a Fogadó intézmény felkéréséről a kapcsolattartótól.
 4. A diák betegsége esetén tájékoztatja a kapcsolattartót és új diákot jelöl ki a munka elvégzésére.
 5. Az osztályfőnök felelőssége, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet lemondani a vállalt munkát, s orvosi vagy szülői igazolás szükséges. (Pl. másnapi dolgozatírás indokával nem lehet lemondani a délutáni munkát. Erre korábban kell felkészülni.)
 6. A diákok felróható okból történő hiányzása fegyelmi eljárást von maga után.
  1. A Fogadó intézménynél figyelemmel kíséri diákjai pontosságát, megbízhatóságát, munkamorálját.

 

 • Időkeretek

Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra (1 óra/60 perc) közösségi szolgálatot végezhetnek.

A törvény részletesen, korosztályokra bontva meghatározza az önkéntes munkavégzés időkereteit:

 • 16 év alatt este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető önkéntes tevékenység; a tanítási szünet alatt napi 3 óra, heti 12 óra; tanítási időben: heti 6 óra; tanítási napon 2 óra; tanítási napon kívül 3 óra önkéntes munka végzése engedélyezett.
 • 16-18 év között napi 4,5 óra és heti 18 óra önkéntes tevékenység végezhető, ugyanakkor a feladat befejezése és másnapi megkezdése között 14 órányi pihenőidőt kell tartani.
 • 18 év felett nincs rögzített keret.

Fontos:

Az iskolai közösségi szolgálatot a diákoknak három év alatt, 9-11. évfolyamon kell teljesíteniük, és lehetőségük van a tanszünetekben is a szolgálat végzésére.

A közösségi szolgálat teljesítésébe a helyszínre oda- és visszajutás nem számít bele a teljesítésbe.