Tisztelt Szülők és Diákok!

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai a rendkívüli helyzetre való tekintettel

A járvány okozta rendkívüli helyzetben a tanítás digitális munkarendben folyik. Az osztályozóvizsgákat is a tantermen kívüli, digitális munkarend megfelelő adaptálásával tudjuk lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy a személyes megjelenést nem feltétlenül igénylő számonkérési és értékelési formát alkalmazzuk. Annak ellenére, hogy a vizsgáztatás nem minősül az iskolaépület oktatási célú használatának, mi nem támogatjuk a személyes találkozót az intézményben.

Az osztályozóvizsgákon részben a magántanulók, részben a 2020. május- júniusi érettségi vizsgákon előrehozott érettségit tévő diákok vesznek részt.

Az osztályozóvizsgák teljesítésének időpontja változatlan marad: 2020. április 17-24. Az osztályozóvizsgákat online tartjuk.

1.) A végzősök között vizsgáztatjuk a magántanulókat, azokat a diákokat, akiknek kevesebb érdemjegye van, mint a pedagógiai programban előírt három osztályzat, illetve azokat a diákokat, akik nem velünk kezdték gimnáziumi tanulmányaikat, s egy-egy tantárgy év végi osztályzata hiányzik. A végzős diákok a szóbeli vizsgát is írásban teszik le. (Az érettségi vizsgán elfogadott ez a módszer.) A szóbeli vizsga helyett írásbeli beszámolót küld a diák. Az írásbeli vizsgák (teszt, ppt, projektmunka, próbaérettségi, beszámoló stb) szintén online formában történnek a munkaközösségek megállapodása szerint. Erre olyan alkalmazást választanak a szaktanárok, amivel a számonkérés megvalósítható. (Pl. Google űrlap, Redmenta stb.)

  1. Az előrehozott érettségizőknek minden fennmaradó évre osztályzatot kell szerezni idegen nyelvből. (angol nyelv, német nyelv és francia nyelv) Az angol- és az idegen nyelvi munkaközösség megállapodása szerint az írásbeli beszámolót ppt formában kérik a szaktanárok, s ezen kívül a diákok elküldenek adott témában egy videó-felvételt, amit szóbeli vizsgaként értékelnek.

A szaktanárok figyelembe véve az internet elérési, s egyéb hirtelen adódó problémákat, felkészülve a kritikus helyzetekre, a diákokat időben értesítik a kiválasztott témáról, a megírás szempontjairól és az osztályozás szempontrendszeréről.

A munkák beadásának határideje: április 17-24. közötti időszak.

Sikeres vizsgát kívánunk!